DELA

Riv upp dåligt beslut

Replik på Saltvikslistans insändare om brandstation i västra Saltvik

Saltvikslistan hävdar i sin insändare att det är osakligt att ställa bygget av en ny brandstation mot renoveringen av Rangsby skola, i samma andetag som de hävdar att bygget av brandstationen är viktigare än byggandet av kommunalvägar.

För det första har vi inte ställt skolrenoveringen och brandstationsbygget mot varandra. Vi påpekar endast prioritetsordningen, eftersom skolprojektet av allt att döma kommer att bli en dyr historia som vi inte kan undvika. Vi vill nämligen att Rangsby skola även i fortsättningen skall användas som skola, och en skola kräver ändamålsenliga lokaler.

För det andra så anser vi att för att brandbilar, ambulanser, hemvårdspersonal och annan behövlig trafik skall komma fram så krävs ett bra vägnät. Så då kan det ju inte vara helt fel att satsa en del skattemedel på att underhålla kommunalvägarna. Insändarskribenterna påpekar även att kommunen inte hinner med att sköta om det befintliga vägnätet. I så fall bör ju tekniska nämnden vidta åtgärder för att den årliga kommunplanen för vägnätsunderhåll verkställs.

Det är bra om man kan föra sakpolitiska diskussioner i kommunen, i stället för att sätta det egna partiet och dess behov av populistiska vinster i första hand. Och den kommunala ekonomin främjas bäst genom gränsöverskridande överenskommelser i god politisk anda. Därför anser vi att kommunfullmäktige borde riva upp sitt beslut om brandstationsbygget, och söka samförstånd över partigränserna innan nästa steg tas i processen, för att på ett mindre kostnadskrävande sätt ge VSFBK de ändamålsenliga lokaler de behöver.

Runa Lisa Jansson (Ob)

Janice Holmström (Ob)

Kerstin Renfors (Ob)

Gunnie Jansson (Ob)