DELA

Riv beslutet och låt julkyrkan vara kvar

Stadens dagisbarns julkyrka bör få vara kvar. Från barnomsorgens sida strävar man efter att vara inkluderande. Men jag kan inte komma på knappt något som är så inkluderande som våra jultraditioner. Pysslet, julspelet med krubba inför filmande stolta föräldrar, sångerna och så en stämningsfull julkyrka som blir till ett kärt minne, för livet.

Är jag djupt troende själv då? Inte alls. Jag själv är till och med urskriven ur kyrkan av olika skäl. Men jag är glad att barnomsorgen och kyrkan kunnat ge en liten glimt av vårt lands statsreligion. Den lilla glimten är julkyrkan präglad av en stämningsfull lekfullhet där barnen får lyssna till julberättelsen, man sjunger några sånger, men väljer bort att be och recitera trosbekännelsen. ”Det handlar inte om att omvända någon”, som kyrkoherden Jan-Erik Karlström säger.

Kyrkorna bjuder samtidigt på en fantastisk arkitektonisk, kultur- och konstupplevelse. Allt detta sammantaget ger vägkost till ett aktivt val senare i livet om att kanske låta sig konfirmeras eller, av eget val, som vuxen lämna eller välja kyrkan (eller något annat trossamfund.) Jag tycker det är mycket tråkigt att främlingsfientliga krafter nu tar chansen att skapa en lokal opinionsstorm där skulden läggs på minoriteter som påstås kräva detta.

”Man ska ta seden dit man kommer”, brukar det heta. Inte nödvändigtvis.

Inom socialdemokraterna har vi många nationaliteter. Och vi har länge förespråkat valfrihet. Ingen ska tvingas gå till en julkyrka, och det ska erbjudas meningsfull sysselsättning till de som inte deltar. Vi ska också på ett lekfullt sätt lyfta upp och gärna uppleva andra kulturers traditioner, sånger, mat mm. Men att ängsligt ta bort julkyrkan, mor-och farsdagspyssel och annat blir bara fel och skapar motsättningar istället för att bygga broar.

 

Tony Wikström

Stadsstyrelseledamot (S)