Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Riskerna med övermedicinering kan minimeras

På tisdag 24 september kommer Pernilla Söderlunds viktiga motion om läkemedelsgenomgångar för äldre tillbaka till fullmäktige från socialnämnden.

Enligt min mening har motionen inte behandlats färdigt. Jag kunde inte själv delta i mötet då motionen behandlades.

Kanske jag använde för mycket patos när jag uppmanade de andra ledamöterna att diskutera motionen, eftersom jag själv mist en nära anhörig till följd av läkemedelsförgiftning. Sanningen är den att många människor är övermedicinerade, speciellt äldre, helt enkelt för att kroppen hos yngre personer har en helt annan kapacitet att hantera läkemedel (enligt Sirpa Hartikainen vid Kuopio universitet).

Det finns en relativt enkel lösning på problemet med övermedicinering, så varför inte mota Olle i grind?

Då kan vi ge människor bättre livskvalité och kanske också ett längre liv. Jag hoppas att fullmäktige kan diskutera Pernilla Söderlunds motion mer ingående på tisdag.

Det vore fint om Mariehamn erbjöd en genomgång av läkemedelslistan en gång/år. Det kostar 40 euro att göra det själv på apoteket, men alla kanske inte kommer sig för. Läkarna har inte alltid hela bilden.

Det är en liten guldkant att sätta detta i system, men det kan göra skillnad för många och förbättra deras levnadsvillkor.

Jonna Isaksson

Liberalerna på Åland