DELA

Risker med LARO

LARO (läkemedels assisterad behandling vid opiatberoende) ska ge folk hjälp att bli drogfria genom nedtrappning.

Det finns möjlighet att sköta nedtrappning själv, det vill säga hämta ut narkotika, dosera enligt ordination, i eget hem. Sprututbyte finns, där byter du ut dina använda verktyg, erhåller nya. Är det förstått varför man behöver verktyg?

Är det förekommande att ”hemvårdspatienter”” säljer sina hemmadoser? Varför?

Vad jag saknar är offentlig statistik/uppföljning av läckage, bättre samarbete och nätverksmöten mellan ÅHS, Apotek, Polis, samt anhöriga.

Hur många får hem sina LARO-mediciner? Hur många är inskrivna på sprututbytet, eller får vem som helst droppa in? LARO är menat för patientens tillfrisknande.

Har vi ett etablerat läckage av receptmediciner som är utskrivna på Åland?

Varför? Någon sidomissbrukar, någon behöver cash, någon manipulerar och får ut mer narkotika än behövligt

Att sälja sin medicin är vanligt förekommande… Varför?

Vill du sluta missbruka, eller ”bara bli en LARO-patient” ?

Ett misskött LARO leder ofta till: läckage, försäljning, byteshandel, ökat missbruk, trubbel. Och svårt för patienten, så är det…på Åland.

LARO är framtaget för patientens tillfrisknande, ett liv utan missbruk.

BETTIS SUNDBLOM