DELA

Risker med allt

På ett kanske osmakligt sätt blir vi påminda om riskerna med att köra bil i tunnel. Som med all annan mänsklig aktivitet finns det risker i tunnlar. Exemplen är tyvärr ganska vinklade.
Bedömning av risker bör ske i förhållande till de alternativ som står till buds. Att åka färja är också förenat med risker. Jag behöver inte exemplifiera mer för sjöfarande ålänningar.

Att jämföra de tunnlar Grönstrand nämner med Föglötunneln är att jämföra Finland-Sverigefärjorna med Föglöfärjan, och det blir snett. Min klara uppfattning är att de risker som finns i en tunnel kan hanteras lika säkert som riskerna i båttrafik. Det finns till exempel hastighetsbegränsning, omkörningsförbud och tunnelns säkerhetsutrustning. Att Föglö-tunneln är Europas längsta är felaktigt. Det finns tunnlar som är 30 – 40 km.

Jag håller med Grönstrand om det norra alternativet borde prioriteras men med huvudsakligen andra motiv:
-tunneln blir en bättre pusselbit i förbättrandet av hela skärgårdens trafik
-vägbyggen och trafik genom nästan orörda områden i Lemland och Föglö undviks

När det gäller kostnaderna är inte huvudpunkten framme. Det blir knappast något bygge innan anbud finns. Dessutom måste den totala årliga inbesparingen på alla berörda linjer visas. Nu nöjer man sig att jämföra med nuvarande Föglöfärjas drift, många vill också lämna bort kostnaden för att köpa färja. Om 25 år är det aktuellt med färjinvestering igen.
Besparingarna på Kökar- och tvärgående linjen lämnas helt bort.

När utredningarna är klara kan vi få ett anbud på byggande och finansiering. Då kommer vi att få en årskostnad som gör att frågan är ”när i skall vi bygga tunnel” inte ”om vi skall bygga tunnel”. I alla fall om man vill spara pengar!
Lennart Isaksson