DELA

Riskanalysen viktig vid kommunalborgen

Förra veckan i stadsfullmäktige behandlades Ålands Vindenergi Andelslags (ÅVA) anhållan till borgen för lån. Tjänstemannaberedningen och en del fullmäktigeledamöter fokuserade på revisorernas tidigare anmärkning angående stadens kommunalborgen i allmänhet, den totala summan och riskfaktorerna.

Hittills har man rätt så skrupelfritt beviljat kommunalborgen till allehanda föreningar, så att numera är det totala beloppet för staden närmare 19 miljoner euro. Riskfaktorn är att om låntagaren inte i framtiden själv kan klara av avbetalningarna måste staden stå för fiolerna. I massmedierna får man faktiskt då och då läsa om föreningar som inte klarar av sin ekonomi. Och om dylika borgen följer kommunala stödreglerna, kan det faktiskt utredas eller begäras förhandsbesked, istället för att ge avslag på grund att man är osäker.

Riskanalysen är viktig när man beslutar om kommunalborgen. Man ska göra skillnad mellan äpplen och päron! Även andra faktorer än rent ekonomiska ska övervägas. Staden ska inte i första hand sikta sig på enbart ekonomisk vinstgivande verksamhet. Man bör överväga hur allmännyttigt är syftet till lånet, gynnar det medborgarna, det vill säga skattebetalarnas intressen, leder det till den nödvändiga och/eller positiva samhällsutvecklingen, minskar det miljöförstöringen, förhindrar det klimatförändringen, gynnar det fred och humanism och dylika motiveringar.

ÅVA-lån på 3,9 miljoner euro är en del i projektet Långstenarna, en satsning som när den förverkligas, kommer att ge opp till 70 procent av den totala elenergin som Åland använder. Vindenergin är ren, utsläppsfri energi och ersätter energi baserad på fossila bränslen. Vindenergin alstrar inga utsläpp vilka leder till klimatförändringen, människosläktens ödesfråga, eller inga andra former av miljöförstöringar, till exempel övergödning av Östersjön.

ÅVA är ett andelslag och har väsentliga skillnader med jämfört till exempel med aktiebolag där det primära är att skapa vinst till sina kapitalägare. Andelslagen har allmännyttiga syften, andelsägarna får andra förmånen i stället för dividender i pengar och andelsägarna är vanliga människor, de lilla i samhället. ÅVA är registrerad i Mariehamn och staden själv är andelsägare.

Vindkraftsprojektet i fråga är sannerligen ingen risksatsning. Det antingen blir av eller faller, enligt beslut av statsstöd till inmatningstariffen. Om denna fråga har vi alla fått följa turerna via våra massmedier. Vi har även fått se vilken jättestark åländsk ekonomisk sammanslutning som ska stå bakom denna satsning, alla stora åländska aktörer ställer upp på ett unikt samarbete: Viking Line, Alandia försäkring, Rundberg, Ålands Vindkraft Ab, Leowind Ab, de behöver sannerligen inte kommunborgen.

Stadsfullmäktigeledamot Lennart Isaksson undrar om hur man definierar hållbarhet och vilka kriterier skall det hållbara Åland fylla år 2051. Hållbarhetsmålet och –strategin samt kriterierna är i detalj beskrivna i utredningen, där Erica Scott var ordförande, och vilket enig lagting godkände efter förslag av enig landskapsregering under förra mandatperioden. Det aktuella vindkraftsprojektet är och kommer att bli för en lång tid framöver den största satsningen på Åland i grön energi, utsläppsfri lokal energiproduktion i helt åländsk ägo och också en långsiktig bra ekonomisk beslut.

Det är helt i linje med hållbarhet och de löften alla partier gav under den senaste valrörelsen!

Lennart Isaksson säger att för moderaternas del står de principiella invändningarna kvar! Månne det inte ändå är endast rent formalistiska invändningar?

Rauli Lehtinen

fullmäktigledamot med förslag till återremiss, vilket enhälligt godkändes