DELA

Risk för nytt offentligt IT-fiasko

I dag onsdag går anbudstiden ut för ett gemensamt it-ekonomiprogram för de åländska kommunerna. Programmet ska även nyttjas av den nya jätteorganisationen Kommunerna socialtjänst (KST).

Med den minst sagt fiaskoartade upphandlingen av ett gemensamt it-löneprogram för stora delar av Ålands offentliga sektor i färskt minne ställer man sig frågan om de ansvariga för upphandlingen garderat sig för att fadäsen inte upprepas.

Som framkommit i media har löneprogrammet dragits med upprepade förseningar utan att den finlandssvenska leverantören ställts inför ultimatum och vite, trots att avtalet medger det. Förseningarna har försatt såväl landskapsregeringens administration som Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) i digitala trångmål. Istället för tilltänkta rationaliseringar har förseningarna givit förvaltningen merarbete.

Flera kommuner, däribland Mariehamns stad, undkom genom att upphandla ett eget löneprogram av en lokal leverantör.

Nu som då sköts upphandlingen av det offentligt ägda aktiebolaget Ålands digitala agenda (ÅDA). Som huvudkommun för övriga kommuner står Jomala, vars avgående kommundirektör är medlem i ÅDA:s styrelse. Kommundirektören har dessutom befullmäktigats att teckna under avtal om upphandlingen med ÅDA.

Trots att det inte i anbudsförfrågan för ekonomiprogrammet inte nämns något särskilt IT-system framkommer det i kommunernas svar att det handlar om Unit4 Business World. Förutom bolaget Unit4 själv torde det endast finnas en leverantör av programmet på svenska i Finland: österbottniska Abilita, alltså samma bolag som levererat det kritiserade löneprogrammet.

Trots att ÅDA återigen riskerar låsa in sig mot en enda leverantör och samtidigt utestänga alla åländska leverantörer av andra it-ekonomiprogram ringer det inga klockor hos ansvariga tjänstemän och politiker. Och ingriper ingen politiskt lär de dryga 240 000 € som landskapsregeringen vikt i stöd för upphandlingen på totalt 300 000 € att betalas ut. Märk också att stödet är bundet till att upphandlingen sker via ÅDA.

Enligt uppgift är kravspecifikationerna i upphandlingen av ekonomiprogrammet dessutom i många fall obegripliga och omöjliga att uppfylla. Det tyder i så fall på stora brister i förarbetet och att det inte gjort en ordentlig förstudie om vad den breda (lokala) marknaden har att erbjuda.

Hur det ligger till med den saken får vi inte veta på förhand eftersom ÅDA som offentligt bolag gömmer sig bakom den sekretess som ankommer vilket större aktiebolag som helst. Utan allmän insyn får vi skattebetalare gissa, förlita oss på hörsägen och hoppas på det bästa.

Att Ålands offentliga sektor har hamnat i den här sitsen beror på flera faktorer. De kanske två viktigaste är att Åland lider av en enorm offentliga it-skuld som nu snabbt ska betalas igen samt att våra ledande politiker skapat ett gemensamt upphandlings- och it-bolag som inte lyckats förmå administrera it-skulden. Och det är inte i grunden ÅDA:s fel utan politikernas, som inte har kompetens/intresse att förutse detta.

Att inrätta offentliga mellanhänder, som ÅDA och renhållningsmyndigheten MISE, har hittills kostat mer än det smakat. Istället borde man låta den fria marknaden styra, vilket säkert skapar mer rationella och mindre kostsamma lösningar.

Hur det än går med upphandlingen av it-ekonomiprogrammet innebär det en enskild kostnad som våra kommuner får svårt att mäkta med till följd av alla merkostnader av corona-pandemin. Kommunerna går ekonomiskt på knäna och att då binda upp sig på ett IT-system som kan komma att kosta 7–10 miljoner under 10 år är inte problemfritt.

Även om offentliga Åland är piskat att förnya sina IT-system till följd av den stora it-skulden finns det all anledning att stanna upp och tänka efter en gång till nu, innan det är för sent. I annat fall finns en överhängande risk för att man investerar i komplicerade och kostsamma it-lösningar styrda av en enda leverantör.

Hur som helst kommer inte det nya it-ekonomiprogrammet att kunna levereras, än mindre tas i bruk, till nästa år då KST ska sjösättas. Så, ansvariga politiker, tänk om, tänk rätt denna gång. Avbryt upphandlingen och kräv att leverantören av det nuvarande it-ekonomiprogrammet (Abilita) förlänger användningstiden tills ett genomtänkt alternativ finns till hands.

PIA ERIKSSON

ORDFÖRANDE ÅLANDS FRAMTID

OVE ANDERSSON