DELA

Rim och reson i språkpolitiken

Åland står i bråd att få en ny och modern polislag som både tydliggör polisens arbete och stärker ålänningarnas rättssäkerhet.
Nytt i den åländska lagstiftningen är inrättande av en polisstyrelse som ska bestå av politiker. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. verksamhetsmål, budget, verksamhetsplan och utvecklingsfrågor.
Dessutom ska styrelsen enligt landskapsregeringen, och som nu varit föremål för debatt, ”se till att alla delar av verksamheten fungerar på svenska”.
Liberalerna har ställt frågan, tillsammans med övriga medborgare, vad innebär det?
Svaret från landskapsregeringen och majoriteten är att det enligt socialdemokraterna ”är slutsnackat på finska” och enligt kansliminster Lindholm (ob) kan bli nödvändigt med tolk.

Liberalernas bestämda åsikt är att sjävstyrelselagen är tydlig och räcker. Åland är enspråkigt svenskt, ämbetsspråk och skriftspråk är svenska och gäller landskapsförvaltning samt underlydande myndigheter.
Om inte landskapsregeringen och lagtinget tror på självstyrelselagen, vem ska då göra det?
Fullständigt självklart är att landskapets tjänstemän ska utföra sina åligganden effektivt och nyttja hela sin kompetens. Dit hör naturligtvis språkkunskaper.
Liberala lagtingsgruppen
Katrin Sjögren
Mats Perämaa
Viveka Eriksson
Gunnar Jansson
Tony Asumaa
Torsten Sundblom