DELA

Rikta energin mot argumenten i äldrelagsfrågan

Bästa Sara Kemetter,

Det har inte kommit till min kännedom att någon lagtingsledamot eller regeringsgrupp skulle motsätta sig äldrelagen. Före äldrelagen gick till lagtinget beslöt landskapsregeringen att fråga Ålands kommuner, institutioner (Oasen, Sunnanberg, Trobergshemmet) och Ålands kommunförbund om hur de ser på att skriva in siffran 0,7 i lag. Skulle detta tillföra något positivt för äldreomsorgen på Åland? På vilket sätt? På basen av svaren drog landskapsregeringen slutsatsen att det i detta skede inte är lämpligt att skriva in 0,7 i lag. Det centrala här är de argument som fördes fram, bland annat att det skulle bli mera vårdare som tvingas arbeta nattskift utan att det tillför något (Geta) och att 0,7 i lag riskerar att försämra omsorgen för våra mest utsatta äldre (Mariehamn)

Varför är då dessa argument väsentliga? Jo, om vi på allvar ska utreda och gå in för personaldimensionering i lag, så måste vi kunna berätta hur äldreomsorgen blir bättre av det. Vi måste kunna bemöta argumenten. Jag vill därför uppmana ltl Kemetter att inte angripa ansvariga personer, rikta i stället energin mot argumenten. Ifrågasätt dem och motivera gärna varför de inte håller. Det är något som kunde göra skillnad på längre sikt och möjligen föra den åländska samhällsutvecklingen framåt.

Wille Valve,

social- och hälsovårdsminister (MSÅ)