DELA

Rikta din fråga till grannarna, Lindholm

Lagtingsledamot Mikael Lindholm (C) vill ha en lösning för mottagning av animaliska produkter och riktar frågan (via Ålands radio och tv) till miljöminister Camilla Gunell (S). Ålandskomposten har redan en fungerande anläggning, som är under en moderniseringsprocess. En godkänd processbeskrivning finns på miljöbyrån. Åandskomposten har ett tillstånd som gäller tillsvidare.

Ålandskompostens VD Bengt Karlsson, har redan länge arbetat med att modernisera sin anläggning, enligt myndighetens beslut och krav (LR). Men på grund av grannarnas enträgna motstånd har detta återigen dragit ut på tiden. Konsekvenserna av individens rätt att besvära sig har påverkat processen negativt.

Miljöbyrån, tillsammans med Camilla Gunell har redan en lösning för hantering av animaliska restprodukter.

Så, Mikael Lindholm: Du kan rikta din fråga till grannarna och fråga hur länge de tänker motarbeta Ålandskompostens plan för en modern miljöanpassad anläggning?

Sen undrar vi Mikael Lindholm: Vad har du för belägg att Ålandskomposten inte agerar ansvarsfullt i sin hantering av ”potentiellt farliga produkter?” Läs Ålandskompostens processbeskrivning. Där finns all fakta.

Gällande påverkan av vattenkvalitén har det redan konstaterats att Ålandskomposten är i minoritet jämförelse med andra faktorer. Provtagningar sker minst 4 gånger per år av ÅMHM och följs upp.

KARIN KARLSSON

ANNA KARLSSON