DELA

Riksdagsledamoten – Ålands brobyggare

Historien har visat att de åländska frågorna sköts framgångsrikt med stora mått av diplomati, underhandlingar, lobbying och information. Att den åländska riksdagsledamoten knyter personliga och goda kontakter till alla parter som bereder och fattar beslut i åländska frågor är oerhört viktigt.
Den finska riksdagen och statsförvaltningen har en avgörande betydelse för självstyrelsens utveckling. Under kommande mandatperiod kommer det att krävas en gedigen insats för att förankra och förverkliga förslagen i den parlamentariska kommittens betänkande.
Liberalerna och Frisinnad samverkan går till val med ambitionen att bygga goda relationer till riket. Vi kommer att arbeta för revideringen av självstyrelsesystemet, men också för att trygga en fortsatt god utveckling av sjöfarten, det sociala trygghetssystemet, och miljön.

Vi har genom tiderna framhållit vikten av att erbjuda ålänningarna ett riksdagsVAL genom att alltid aktivt delta med egna och kompetenta kandidater. Under valet 2007 tävlade tre borgerliga kandidater mot varandra på en gemensam lista. Den liberala kandidaten Roger Eriksson blev en god tvåa endast få röster från vinnande kandidaten och därmed också ersättare för riksdagsledamoten.
Vi kan den här gången erbjuda ålänningarna två nya intressanta profiler i valet, Eva Ekström-Andersen och Tony Asumaa. Båda med stadig förankring i den liberala ideologin både på nordiskt och internationellt plan och med förmåga att bygga kontakter på flera olika språk.
Vi ser fram emot en konstruktiv valkampanj tillsammans med Frisinnad samverkan .
Liberalerna på Åland
Viveka Eriksson
ordförande
Christina Johansson-Gammals
partisekreterare