DELA

Riksdagen tar sommarpaus

Förra veckans tisdag tog riksdagen sommarpaus. Då vi nu har våren i backspegeln passar det bra med en kort tillbakablick på tiden efter valet.

Regeringsförhandlingarna avklarades med expressfart då statsminister Juha Sipilä bildade sin regering. Från min sida var det viktigt att se till att Ålands landskapsregering skulle bjudas in på ett hörn i förhandlingarna och att revisionen av självstyrelselagen skulle nämnas i regeringsprogrammet.

Juha Sipilä lovade båda dessa saker, och han höll det han lovade. Jag höll också det jag lovade honom. Jag röstade för honom som statsminister och för regeringsprogrammet trots att jag är medlem av Svenska riksdagsgruppen, som inte är med i regeringen.

Det här lade grunden för det samarbete jag vill ha med regeringen, även om jag är kvar i Ålands traditionella hem i riksdagen – Svenska riksdagsgruppen.

Regeringsprogrammet innehåller betydande inbesparingar i en rad sektorer. Därtill finns ett annex med nedskärningar som kan bli aktuella ifall regeringen inte når ett ”samhällskontrakt” med arbetsmarknadsparterna.

På den ”hotlistan” finns bl.a. stöden till passagerarsjöfarten med. För egen del har jag tydligt betonat att en nedskärning i sjöfartsstöden inte skulle ge några som helst inbesparingar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tvärtom, skulle det leda till förlorade arbetsplatser. Det är alltså en loose-loose situation om man skär i stöden.

Under försommaren har jag diskuterat frågan med många personer i regeringen för att berätta hur stöden fungerar i praktiken. Efter de diskussionerna känner jag mig ganska trygg med att hotet om nedskärningar i sjöfartsstödet aldrig kommer att bli verklighet.

De allmänna inbesparingar och strukturella reformer som regeringen överlag planerar är tuffa men samtidigt nödvändiga för att Finland ska bryta en skuldsättningsspiral som i förlängningen är ohållbar. De här inbesparingarna kommer också indirekt märkas på Åland även om de framförallt drabbar områden som inte direkt berör oss.

Men på det hela taget upplever jag ändå att regeringsprogrammet kommer vara bra för Åland. Skrivningarna om mindre byråkrati, ökat fokus på företagsamhet samt digitalisering bör gynna oss och våra företag. Här ska vi fortsätta visa att Ålandsandan är precis lika stark som Sveriges Gnosjöanda.

På utskottsfronten har vi framförallt jobbat med att få klart de ärenden som den gamla regeringen lämnat efter sig. Några ärenden har också haft åländsk betydelse även om de kanske inte direkt varit några kioskvältare medialt, då de haft mycket teknisk natur. Men också de på ytan ganska tråkiga tekniska frågorna är viktiga och behöver bevakas.

I grundlagsutskottet har vi bl.a. behandlat en teknisk revidering av självstyrelselagen gällande ÅMHM:s behörighet om smittsamma sjukdomar. Det krävde lite extra ansträngningar för att få det färdigt innan sommarpausen, men det lyckades. I kommunikationsutskottet har vi också behandlat ett sjöförsäkringsärende av betydelse för rederierna och Alandiabolagen samt behandlat ett utlåtande om EU:s digitala inre marknad.

Gällande frågan om den digitala inre marknaden lyckades jag få in en skrivning i utskottets betänkande om behovet av att Åland och svenskspråkiga områden i Finland får tillgång till svensk TV. I den här frågan var jag nyfiken på hur mina Sannfinländska kollegor skulle reagera.

Men, ingen av Sannfinländarnas medlemmar motsatte sig frågan. Tvärtom, utskottets Sannfinländska ordförande förstod vår problematik, något som gladde mig.

Det här visar återigen på varför vi inte får ha förutfattade meningar. Människor måste bedömas efter vad de säger och vad de gör, inte enligt fördomar.

Den kritik som framförallt tidningen Hufvudstadsbladet basunerat ut gentemot regeringen i allmänhet och Sannfinländarna i synnerhet har jag svårt att identifiera mig med. Jag upplever tvärtom att jag får gehör för våra åländska frågor på samma sätt som jag är lyhörd till behov från andra delar av landet.

Det är via sådant samarbete vi hittar win-win situationer som för samhället framåt och det är så vi stärker Åland och Finland.

Mats Löfström

Riksdagsledamot