DELA

Rika förorenar mer

Bästa Björn Blomqvist!
Du skrev i Nyan 10.5 att fattiga förstör miljön! Betänk att förr var nästan alla fattiga och då existerade inte miljöförstöring! I går på Östersjöns prisutdelning diskuterade jag din insändare med kommerserådet Anders Wiklöf, landshövding Peter Lindbäck, talman Britt Lundberg, dubbla pristagaren Gunda Åbonde, Ulf Grüssner och framför allt med årets pristagare Seppo Knuuttila. Alla håller med mig att det är de rika som konsumerar kött och överflödskonsumtion och reser. Allt detta tär ju på miljön! Sen vet jag att forna öststaterna förorenat en del. Nu renar St. Petersburgs reningsverk 95% av avloppet. Kaliningrad planerar nu att bygga ett reningsverk.
Monika Jansson