DELA

Revisionsverket redogör

Jag inleder en ny serie insändare där jag granskar lite det fula spelet som pågått och fortfarande pågår även i Finland vad gäller EU-frågor.

Min avsikt är inte att bana väg för de nya finska partierna på Åland. Jag vill i stället tre saker:
1. att man tar lärdom av allt det skedda och börjar sätta ihop en plan B för Åland
2. att man har lite förståelse för existensen av nya partier och ny politik i finska Finland
3. att Åland slutar prata om ”Ålandsvänner” för några äkta sådana finns inte någonstans i finländsk politik, man kan bara ha sakliga kontakter med de som råkar regera landet (vänner på personlig nivå är en annan sak)

Det första exemplet på det fula spelet är från slutet av oktober 2011:
Statens revisionsverk redogör som bäst huruvida man (= regeringen, ledande politiker) till riksdagen gett rätt bild om de garantier och risker som Finland står inför när man håller på att grunda en tillfällig krisfond för Europa. Utredningen skall bli klar i början av nästa år. Hela bilden av ansvaret är svår att få ihop. Man har till exempel varit osäker om räntorna utgör en del av Finlands andel av garantierna på 14 miljarder euro.

Alltså man behärskar inte hanteringen av frågan och ändå har man ständigt panik- bråttom med att få besluten klubbade i riksdagen. Vilket väcker tre frågor: Varför är det alltid så bråttom? Vem tror att Åland har någon verklig möjlighet att hinna påverka någonting? Inte menar ni väl att denna och andra enorma EU-summor inte påverkar Ålands ekonomi ?
Merja Renvall