DELA

Resurser på fel sak

Lagstiftningsbehörigheten är en av hörnstenarna i den åländska självstyrelsen. För en levande och trovärdig självstyrelse krävs att Åland kontinuerligt upprätthåller både hög kompetens och tillräcklig kapacitet i lagstiftnings- och lagberedningsarbetet. Dessvärre är det uppenbarligen dåligt ställt med framförallt kapacitet, men också med kompetens.
Lantrådet Viveka Eriksson sa i den allmänna debatten förra veckan att landskapsregeringen vinnlägger sig om att säkra kvaliteten och att lagberedningen arbetar på ett prioriterat sätt enligt ett upplagt program. Trots detta är kritiken hård – och berättigad.

Sanningen är den att vare sig nuvarande eller tidigare regeringar har givit lagstiftnings- och lagberedningsarbetet den höga prioritet det rimligtvis borde ha som en av hörnstenarna i vår självstyrelse. Det klingar falskt då man i talarstolen bedyrar att man kvalitetssäkrar och prioriterar lagstiftningsarbetet utan att ställa nödvändiga medel till förfogande. Landskapets budget borde fungera som ett kommunicerande kärl, minskar man på ett håll bör det öka på ett annat.

Tips: dra ner på jordbruksavdelningen (felaktigt benämnd ”näringsavdelningen”) och utöka lagberedningen med ett tillräckligt antal högkvalificerade lagkunniga.
Kalle Fogelström (S)