DELA

Resurser och samordning krävs för att stoppa narkotikamissbruk

Kanske vi nu sakta men säkert börjar bli medvetna om vad desperata missbrukare är beredda att göra för att finansiera drogerna.
Jag påtalade redan för två år sedan att vi måste inse att vi har stora problem med narkotikamissbruk på Åland och situationen har inte ändrats sedan dess. Mera resurser måste sättas in för att förebygga men även hjälpa de som vill ur sitt missbruk.
En samordning mellan missbrukarvården, Ams och socialen är ett måste. Som det är nu så är det ingen ordning överhuvudtaget. Jag känner till fall där socialen betalar ut hyrespengarna direkt till klienter som är kända missbrukare istället för till hyresvärden, naturligtvis med påföljden att hyran blir obetald och vräkning följer.
Det är för mig helt ofattbart att det ska gå till så.

Sedan är jag också mycket tveksam till Suboxone-vården som finns här på Åland. Jag anser att reglerna för den är alltför luddiga och stränga. Det finns inte mycket till flexibilitet i den och jag antar att det inte är så många procent som klarar av att fullfölja ett Subuxone-program i dagens läge.
Kanske missbrukarvården kan ge lite statistik på det?
Sedan kan man ju förstås fråga sig om man ska ersätta en drog med en annan, vilket det ju faktiskt är frågan om. I vilket fall som helst så anser jag att reglerna för Suboxone-vården bör omarbetas så klienterna har en chans att klara av den.
Reglerna är för hårda och ger inte utrymme för några misstag, med följden att klienten blir avstängd från programmet.
Idag är det också så att om en missbrukare börjar må psykiskt dåligt så måste han eller hon gå x antal gånger på besök och provtagningar hos missbrukarvården och sedan vänta på remiss från en läkare, som kommer till Åland två gånger i månaden, innan personen slipper till psykiatriska kliniken.
Helt oacceptabelt. Vi ska väl hjälpa och inte stjälpa missbrukare som försöker sluta.
Det kan många gånger vara för sent att räddas om man sätts i denna byråkratiska långbänk.
Stora ändringar och framförallt samarbete måste ske snarast.
Glenn Koskinen (ÅF)