DELA

Resurscenter för unga och vuxna i behov av stöd

Vi behöver ett resurscenter på Åland för unga och vuxna i behov av stöd vid studier, distansstudier eller anställning. I vårt samhälle finns många duktiga människor som saknar utbildning och/eller arbete på grund av att de har någon form av funktionsnedsättning. De kan handla om en diagnos inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller att diagnos saknas alternativt något helt annat.

Dessa ungdomar och vuxna behöver individuellt anpassat stöd för att få flyt i sina studier och arbete. Ett resurscenter kunde placeras under en befintlig organisation, Ålands Gymnasium kunde vara ett alternativ. På Åland har vi goda erfarenheter av projekt vars uppgift varit att stöda personer individuellt för att få jobb. Som exempel kan nämnas Stöd i arbetet projektet som nådde fina resultat. Det tråkiga med projekt är tidsbundenheten. Många gånger har verksamheten kommit bra igång och sedan tar projektets finansiering slut och projektet går i graven. Vi behöver en hållbarare verksamhet än tidsbundna projekt. Det är viktigt att alla vet vilken typ av stöd som finns att få även om några år. Då blir planeringen av framtida studier och arbete lättare.

I både Finland och Sverige erbjuds många utbildningar på distans. Utbildningsutbudet skulle öka markant för denna målgrupp om vi hade ett resurscenter. Vid resurscentret skulle individuellt stöd ges till denna målgrupp av professionell personal. Har vi på Åland råd att inte ge möjligheter åt alla att få en utbildning och ett jobb?

Kimmo Mattsson

Liberal lagtingskandidat