DELA

Resultatlön för Posten vid förluster?

Under rubriken: ”Åland Post-ordförande försvarar resultatlöner i tidningen Åland ( 29/4) säger styrelseordförande Dan E Eriksson att ledningens ”resultatlöner” ökade ifjol trots att lönsamheten försämrades rejält.

När det gäller ledningens resultatlön kan vi läsa följande i bokslutet: ”Under året hade 35 personer (37) en rörlig lönedel, som utgör mellan 5 och 20 procent av den totala årslönen beroende på befattning. Berättigade till rörlig lönedel är befattningar i ledande ställning med resultatansvar eller direkt försäljningsansvar. Storleken på den rörliga lönedelen beror på hur omsättning, resultat, produktivitet och kvalitet faller ut i förhållande till budgetmål samt på hur väl personliga projektmål uppfylls… För år 2020 blev utfallet 282 755 euro (220 666).”

Att betala ut en nästan oförändrad ”resultatlön” då omsättningen minskade, resultatet gick från ett överskott om cirka en miljon till ett underskott om sju miljoner är väl nog att ha ett vilseledande namn på utbetalningen.

Min första fråga till ordförande Eriksson är: ”Hur stor andel av lönen blev denna ”resultatlön”, som ju alltså tydligen inte beror på resultatet eller möjlighet att utbetala någon dividend för företaget? Min andra fråga till Eriksson är: Vad är det som ger denna ”resultatlön”? Det är ju uppenbart inte resultatet i alla fall.

Alla anställda har ett annat belöningssystem kan vi läsa. I bokslutet kan vi läsa: ”Åland Posts belöningssystem grundar sig på det egna lokala kollektivavtalet (LOKA). För samtliga anställda ingår en allmän resultatlön som uppgår totalt till 3,5 procent av årets resultat före bokslutsdispositioner och skatter. Om resultatet är negativt blir resultatlönen 0 euro och resultatlönen kan högst uppgå till 3,5 procent av årets totala löner.” Nu var resultatet före bokslutsdispositioner och skatt – 7 034 000 euro. Min första fråga till ordförande Eriksson är: Hur kunde ni överhuvudtaget utbetala någon ”resultatlön” för år 2020?

Min fjärde fråga är samma, som jag ställde i min förra insändare och som ännu inte fått något svar: Jag skrev då att: ”I årsberättelsen kan jag läsa följande uttalande av Postens vd Henrik Lundberg: ”Det finns en debatt om det är värt att sätta ett mål, som ligger 15, 20 år fram i tiden”. Och vidare ”Vi inser att det varken blir lätt eller billigt att nå det”.” Och frågade då ”Kan vd Henrik Lundberg eller styrelsens ordförande Dan E Eriksson redogöra för kostnaderna för denna dyra målsättning? Med hopp om tydliga svar denna gång i stället.

STEPHAN TOIVONEN