DELA

Restaurangbranschen behöver höjd status, inte fler 16-åringar

Restaurangbranschens status behöver höjas, inte sänkas. Därför är landskapsregeringens förslag om att tillåta 16-åringar att få servera alkoholdrycker varken klokt eller strategiskt. Det finns nämligen näringspolitiska dubier vid sidan av de socialpolitiska.

Restaurangbranschen tillhandahåller många så kallade enkla arbeten, men man behöver hålla i minnet att branschen också består av mer kunskapsintensiva områden samt att många i branschen har högskoleutbildning i ryggen. De mer erfarna och de högutbildade är ryggraden i den åländska restaurangbranschen, det är de som till stor del står för goda helhetsupplevelser och avgörande delar av merförsäljningen.

Restaurangbranschen är en god ambassadör för MatÅland, för den landbaserade turismen och kulturlivet. Det vill säga, restaurangbranschen är en viktig stödaktör för många andra näringar vid sidan av sitt eget värde. Vi vet alla hur det är, för att den totala upplevelsen ska vara riktigt bra så måste servicen vara god, och god service föds genom att personalen har kunskap och erfarenhet.

Visst ska 16-åringar fortsättningsvis få verka inom restaurangbranschen, precis som de gör idag. Men inte med alkoholservering. Dryckesläran är ett stort kunskapsområde och bidrar till den helgjutna måltidsupplevelsen. 16-åringar ska inte ens ha smakat alkohol, hur ska de då kunna rekommendera rätt dryck till rätt måltid?

Mycket behöver göras inom restaurangbranschen för att höja branschens status och därmed kvalitén. Krögarna måste säkerställa karriärstegar och utvecklingsmöjligheter. Landskapsregeringen behöver säkerställa kompetent personal. Men 16-åringsregeln leder till en kvalitetsförsämring på lång sikt, inte en förbättring. Bästa landskapsregering, tänk om och sätt krutet på att minska den onödiga tillståndsbyråkratin istället!

INGRID ZETTERMAN (LIB)