DELA

Respektlöst och människofientligt

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (Nya Åland 25 februari).

…”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”…

Christian, har inte Åland redan idag digital infrastruktur av världsklass och är inte fiber (vilket kan användas för jordbunden 5G) ett gott alternativ för en långsiktigt hållbar/hälsosam teknisk utveckling i samhället/regionen?

Därtill, tar det inte år av vetenskapligt seriös (ej komprometterad av telekomägares pengar) internationell biologisk forskning för att avgöra dess påverkan, då det redan finns tusentals utredningar om mikrovågors bevisbara skadlighet.

Så varför denna din/myndighetens respektlösa- och människofientliga stress med 5G-utbyggnad?

Är det för att undgå ansvarstagande (”jobbig”…) myndighetsutövning som beror på att multinationella företag likt egoistiska (kortsiktiga) djur, vädrar omänskliga triljonvinster?

Är det också ok enligt dig att vi även släpper lös läkemedelsindustrins nya läkemedel fritt, alltså befriar läkemedels-utvecklingen ifrån självklara hälsotester i samma käckt liberala framtidssanda…som med 5G-?

…”Det är viktigt att Åland hänger med i den tekniska utvecklingen i vår omvärld för att vi också i framtiden ska vara en välmående region.”…

Hur får du sanningsenligt ihop: ”välmående region” logiskt om nu den av dig tillåtna tekniska utvecklingen gör oss alla sjuka?

…”Det finns flera exempel på när människan prövat nya kemikalier eller teknik som senare visat sig skadliga, exempelvis DDT och radioaktivitet. Människan begår misstag och lär sig av dessa”…

Nåå Christian, bevisligen av din ståndpunkt har du själv inte lärt dig något av vår smärtsamma och ofrånkomligt gemensamma verklighet eller så vill du trotsigt inte lära av människans/våra misstag, ty får vi använda DDT nu, tillåts vi sprida ut radioaktivitet i dag?

Om vi inte genom offersam kunskap (vetenskap) har ett högre medvetande (insiktsfullt sannolikhets-/sambandstänk) nått, vad är då vetenskapliga- och fysiska utvecklingen värd och för vem/vilka?

Allvarligt nu, tycker du verkligen att vi ska använda varandra/våra medmänniskor som försöksdjur?

Med motivering: ”för vi har inga tid att testa 5G/mikrovågors skadlighet för vi måste hänga med i utvecklingen för att bli en välmående region” och att vi därför observera, mot bättre vetande (historisk erfarenhet), måste acceptera än mer av enfaldigt självskapad sjuklighet och/eller dödlighet.

Är det ett logiskt tänk, är det tecken på medmänskligt ansvar?

Tycker du att du är en värdig minister för Åland och dina medmänniskor?

…”Specifikt för 5G-nätet finns det dock inga belägg för att det skulle vara farligt.”…

”Ofarlighet”…som beror på att det inte finns någon myndighet likt dig som inte krävt/kräver någon vetenskapligt biologiskt utredd hälsotest först…

Du har således bevisligt ej velat lära dig av människans historiska misstag och lidande och ger därför aktningslöst nu klartecken för reellt djur-, natur- och människoförsök. Vilket är en respektlös handling som strider mot mänskligheten tillika internationell codex.

…”Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år. Personligen är jag en av dem som välkomnar ny teknik som bidrar till ökat välstånd för det åländska samhället.”…

Jasså…, så du har alltså själv-valt enfaldigt ”samtyckt” utan mitt och många ålänningars mot-svarande samtycke till detta alla övergripande samhällsexperimentet, är inte det kriminellt?

Det är således sorgligt (att det överhuvudtaget skall behövas) alla medborgares arbetsamma skyldighet att stämma dig och andra myndighetspersoner personligen ansvarig/a inför rätta i händelse av att 5G-experimentet visar sig skada oss, således är ett brott mot mänskligheten.

Med hopp om ett (samhälleligt- och gemensamt) vetskapligt uppvaknande

GERRY ALLGODE