DELA

Respektlöst hanterande av kommundirektörsfrågan

Det är inte god förvaltningssed av en arbetsgivare att skriva elakheter i tidningen om en anställd! Och nu har detta ännu en gång skett.

När ett enat fullmäktige den 4.12 2014 valde Rasmus Basilier till kommundirektör, gjorde vi det på basen av ”med motiveringen att Rasmus Basilier uppfyller de för arbetet ställda kraven om driftighet, viljan att anta utmaningar samt tydligt ledarskap och god kommunikationsförmåga. Rasmus har också erfarenhet av kommunal förvaltning, ekonomi och IT”. De här orden är väl fortfarande lika sanna? Om inte så har fullmäktige förts bakom ljuset. I beredningen står det också följande” att kommunfullmäktige föreslår 4 månaders prövotid till tjänstemannen och att kommunstyrelsen ges fullmakt att besluta om när tillträde till tjänsten sker och besluta om löne- och eventuella övriga anställningsvillkor för tjänsten.” I Kommunallagens 58 § Kommundirektör, står ” Kommundirektören utses av fullmäktige för viss tid eller tills vidare…” Denna lag stipulerar tydligt och klart att fullmäktige INTE kan anställa en kommundirektör med prövotid. Det är alltså kommunstyrelsen som borde ha satt in detta i Kommundirektörsavtalet. Detta har man medvetet låtit bli att göra!

Kommundirektören är visserligen kommunens högsta tjänsteman, men eftersom Kommunallagen står över eventuella lagar om anställning av tjänsteman, och det finns en skild paragraf om kommundirektören, så är det kommunallagen som gäller.

En kommundirektör är en av de personer med det allra sämsta anställningsskyddet, eftersom han med 2/3 av rösterna kan avskedas. Men den lilla anställningsskyddet har han att det alltid behövs just 2/3 majoritet.

Nu anklagar man Rasmus Basilier för allt, att serverfunktion flyttats, att avtal med Hammarland sagts upp mm. Faktum är att Rasmus har förankrat sina åtgärder i styrelsen. Man anklagar också kommundirektören för olika sjukskrivningar. Detta är mycket absurt!

Under hela denna långtutdragna process med bl.a. icke lagenligt sammankallat möte, med en massa smutskastningar i tidningarna och att kommunstyrelsens ordförande ca 5 gånger stoppat ett avskedsbrev under näsan på kommundirektören för att han skulle gå frivilligt, borde verkligen kommunens ledning med de som undertecknade den senaste insändaren förstå att det är lite för sent att tala om en diskussion ”på ett respektfullt sätt”. Den gränsen har den gruppen gått över för länge sedan!

Så vi manar också till respekt för lagar!

John Hilander

Janne Fagerström

Niclas Häggblom

Kerstin Wikgren