DELA

Respektera trafikljusen!

Enligt en undersökning som trafikskyddet i Finland utförde i början av sommaren, kör var fjärde bil i medeltal mot rött. Detta trots att 90% av samma bilister, i en enkät, anser att körning mot rött är en allvarlig förseelse.
I dag måndag (9/8) kunde man i korsningen Ålandsvägen och Nygatan, ca 11:30 iaktta en fotgängare som gick mot rött, samt två bilar som körde mot rött, efter varandra. Den andra, en åländsk bil körde mot rött efter att korsande fotgängare redan fått grön gubbe. Hur tänkte du, damen i den blåa, åländska bilen?
Anders Gustafsson