Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Respektera Järsö-Nåtöbornas vilja

Landskapsregeringen lät utföra en empirisk, enkel och klar enkät bland befolkningen i J-N-området över deras önskan om kommuntillhörighet, Södra Åland eller Mariehamn, vid en eventuell kommunstruktuförändring. 72% valde Mariehamn. Detta faktum har de styrande i Lemland nonchalerat och ignorerat. Man framhåller envist att kommunen skall betraktas som en enhet och nämner ingenstans befolkningens i J-N önskemål.

Järsö-Nåtö området har genom åren bidragit med betydande skatteinkomster till Lemland, vilket inte återspeglats i utvecklad service för invånarna i Järsö-Nåtö, annat än lagstadgad barndagvård.

Senast har detta visat sig genom åtaganden som utlovats vid detaljplaneringar inte genomförts, där markägare upplåtit sin mark till kommunen för ändamålen. Idag kan vi dessutom notera en utflyttning av de personer som flyttade till området på 70-talet, pga. att man vill erhålla äldreomsorg i grannkommunen.

Jag hoppas att nästa kommunfullmäktige noterar och respekterar Järsö-Nåtöbornas vilja och att vi alla tillsammans kan höja blicken och se till Järsö-Nåtöbornas bästa under kommande mandatperiod.

SUSANNE FAGERSTRÖM

MSÅ