DELA

Respekt krävs från båda håll

Kommunerna bärs upp av en kompetent tjänstemannakår och många engagerade frivilligarbetande kommunpolitiker.

Tjänstemän i kommunerna får många gånger pressa sig hårt för att få allt att gå ihop. Med oftast små resurser ska kommunerna ta hand om alla de ansvarsområden som pålagts kommunerna. Förväntningarna är och ska vara stora från kommunens befolkning och kraven växer när nya lagar tillkommer. I det stora hela levereras en synnerligen god service.

Det är imponerande att ett stort antal människor på egen fritid vill arbeta för att människor ska få en god kommunal service. Det är inte alltid tacksamt att vara kommunpolitiker och många gånger ifrågasätts engagemanget båda av en själv och av andra. Det finns trots det en drivkraft att jobba för en gemensam och viktig sak, det är ett engagemang som håller igång vår kommunala verksamhet.

Med det här som bakgrund blir det närmast hånfullt att finansministern, vicelantrådet Roger Nordlund, täcks anklaga kommunerna för att inte sköta sitt jobb!

Landskapsregeringen har anledning att fundera på sin egen roll. Har de lyssnat på kommunerna och kommunfolket? Har de ändrat och anpassat sina förslag och åtgärder efter önskemål som framförts i yttranden och i samråd? Är inte i själva verket landskapsregeringen sig själv nog och kör på enligt en egen utstakad linje?

Det offentliga Åland måste samarbeta och dra åt samma håll men då krävs respekt och lyhördhet från båda håll och den part som är starkast måste lyssna till den svagare parten. Resultatet av maktspråk blir motstånd och ifrågasättande.

Viveka Eriksson och Tony Asumaa

Fullmäktigeordförande i varsin kommun och medlemmar i kommunförbundets styrelse.