DELA

Respekt för socialdemokraternas politik

Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson vill av flera skäl inte kandidera till riksdagsvalet på en gemensam lista med bland andra socialdemokraterna. Han säger att de ideologiska skillnaderna är för stora och att det hårda klimatet i stadspolitiken påverkar både helheten och samarbetet.
Det politiska klimatet i stadspolitiken bär stadsstyrelsens ordförande ett avgörande ansvar för. Det finns alltså skäl för Petri Carlson och hans parti Moderat samling att se sig i spegeln.
Socialdemokraterna blev det största partiet i Mariehamn efter valet 2011. Enligt traditionen tillfaller stadsstyrelsens ordförandepost det största partiet. Så skedde inte efter valet 2011.
Istället drev Moderaterna fram ett borgerlig allians och krävde ordförandeposten. Som ledare för den borgerliga alliansen i staden har Petri Carlsons framgångar inte motsvarat förväntningarna. Den borgerliga alliansen sprack efter att valet av stadstyrelsens ordförande var över.

Stadens ekonomi är ännu mera skakig än när Petri Carlson tillträdde, stadsdirektörsbyte har skett och behovet av breda konsensuslösningar är större än någonsin. Det är således hög tid att sluta kritisera socialdemokraterna för de misslyckanden som Petri Carlson upplever i stadspolitiken.
Socialdemokraterna är ett hårt arbetande parti. Vi läser på och tar reda på kunskap och fakta. Vi diskuterar och tar partibeslut. Utgående från detta driver vi vår politik. Vi har en ideologi som lett till de mest utvecklade samhällen i världen. Den nordiska modellen är något som de allra flesta nordbor är stolta över och vill att ska bestå och utvecklas i takt med tiden. Våra vallöften till mariehamnarna uppfyller vi och avser att fortsätta med.
Vi kompromissar och hittar nya lösningar för att förverkliga vår politik. Vi kommer att fortsätta med det och hoppas att Petri Carlson visar respekt för oss istället för att skylla sina tillkortakommanden på socialdemokraterna.
Barbro Sundback (S)
Christian Beijar (S)
Igge Holmberg (S)
Ulla Andersson (S)
Henrik Löthman (S)
Linda Söderström (S)
Sara Kemetter (S)
Kalle Fogelström (S)
Anders Hallbäck (S)
Maria Antman (S)