DELA

Resistent ogräs sprider sig

Jordbrukspolitiken inom EU är på väg att ändras när det gäller genmanipulerade växter eller GMO. EU-förslaget går ut på att länderna själva ska få bestämma om de vill tillåta odling eller inte. I det sammanhanget kan man se hur läget är i USA för närvarande. Efter 14 år med Monsantos GMO-odlingar där Roundup-resistenta ogräs sprider sig okontrollerbart. De första resistenta ogräsen började komma fem år efter att GMO-odlingarna började år 1996. Glyfosatresistens var praktiskt taget okänd före -96. I dag är det 9 miljoner hektar eller mer som är angripna av resistenta ogräs. Sydstaterna är mest påverkade men det är ett snabbt växande problem även i mellanvästern och så långt norrut som Minnesota, Wisconsin och Michigan, allt enligt uppgift från USA:s jordbruksdepartement och då har man bara tagit i beaktande de odlingar med minst två eller flera sorters resistenta ogräs.

Den breda allmänheten har nu också börjat få upp ögonen för vad som håller på att hända. I dagsläget är det minst 15 ogräsarter som inte går att spruta bort med Monsantos Roundup. Svinmålla är en av ogräsarterna som har blivit ett gissel. Sedan några år tillbaka provas olika bekämpningsmedelsblandningar som 2,4-D, paravat, atrazin och liknande gifter som är totalförbjudna inom EU. På grund av detta har jordbrukarna hamnat i en ond cirkel genom att allt starkare medel tas i bruk vilka i sin tur leder till uppkomsten av ännu värre ogräs. År 2009 skedde ett trendbrott i GMO-odlingarna i USA – då började odlingarna minska för första gången och minskningen väntas fortsätta p.g.a. ogräsproblemen och dålig lönsamhet.

Monsanto har de senaste åren börjat ersätta jordbrukarna med 25 dollar per hektar om de köper ogräsmedel som säljs av konkurrenterna och blandar det med Roundup. Det visar hur allvarligt Monsanto ser på läget. Stigande priser på GMO-utsäde bidrar också till dålig lönsamhet samt att jordbrukaren varje år är tvungen att köpa nytt utsäde av Monsanto. Till skillnad från jordbrukaren som sen urminnes tider har kunnat spara utsäde till följande år. De senaste åren har också skördarna börjat minska i GMO-odlingarna. Monsanto kan inte förklara vad det beror på. En möjlighet kan vara att den ökande användningen av glyfosat gör att det inte bryts ner utan binds i jorden. Verkligheten börjar komma i fatt kan man säga. Efterfrågan på konventionellt odlad soja är nu större än tillgången i och med bättre priser, utsädesföretagen jobbar med att få fram tillräckligt med utsäde till jordbrukarna i USA.
Ekologiska odlarna på Åland r.f.
Stig Mattsson