DELA

Reseda har rätt

Med anledning av de åsikter som framkommit i debatten kring den psykiatriska rehabiliteringsklinikens flytt, vill jag uttrycka mitt stöd till Henrik Lagerberg, medlem i Reseda, gällande hans insändare i NÅ 12.11.12. I styrelseprotokollet från ÅHS-styrelsen av den 31 augusti 2012, där ärendet avgjordes, framgår i beslutet att jag var av en annan åsikt än beslutet. Jag lade ett förslag om att inte flytta kliniken, men fick inget understöd. Jag är mycket bekymrad över den påverkan en flytt kan tänkas ha på enskilda klienters vård och behandling. Jag kommer att följa konsekvenserna av beslutet noga, vilket jag hoppas föreningen Reseda också gör.
Cita Nylund (Ob)
Ledamot i styrelsen för Ålands Hälso- och sjukvård