DELA

Resan till staden

Bra väder för resa på sjön. Sol, lungt, glitter på sjön, glitter på bergen, blå himmel. Frost på bilrutan när färden mot Harparnäs började.

Under resans gång mot Sottunga genom den fantastiska vädefulla skärgården dyker minnen upp av berättelser om en annan tid i denna skärgård. En skärgård med små bärande samhällen där människor levde i välstånd och förnöjsamhet. Ett ö-samhälle med egen skola och hemlärare för barnen. Social gemenskap och framtidshopp. Kyrkogårdsö, Hästö, Husö, Finnö, Mosshaga syns från färjfönstret.

Jag ser spåren. Men de flesta hus är tomma eller har blivit sommarstugor och vittnar om en rik värld som varit och ännu finns för Åland. Runtomkrng vårt eget samhälle finns exempel på hur det som Åland räknar som dyrt och betungande blivit det motsatta. Blivit något annat än platsen för trafik till och från.

Idag räcker det inte med hemlärare, inte genom att dra om gränser, slå samman eller skilja åt.

Inte genom att gräva tunnlar och bygga broar, förstöra naturvärden och kasta pengar i sjön.

Skärgårdsplanerare behövs som utgår från det genuina i skärgården och ser bakåt på det som fungerat och planerar framskridande, enbart utgående från att bevara skärgårdens naturligt rika möjligheter till specialisering.

”Varför inte bjuda på de ogripbara sensationerna? Sol, vind, storm, dofter, ljud, aftonrodnader, morgonrodnader, romantik, spänning, alltid i kommunikation med en liten, liten chans till konkret förverkligande av framtid i skärgården.

I Lappland för man turister utmed forsarna. Bjuder dem att bo i ishotell

Varför inte en hisnande storm i havsbandet. Bygga väderkvarnar, mala mjöl, baka bröd spela friluftsteater, uppleva skärgårdens kultur, folkliv, och historia. Låta besökaren för en stund bli det element i skärgårdens ekosystem som människan en gång var.”

(Citat från Håkan Kulves och Göran Harberg. Skärgård Sammanbrott eller utveckling)

Åbolands skärgårdsstiftelse verkar för en levande ytterskärgård genom att stödja boende-näringar-hållbar utveckling. Allt för att främja åretom boende och bevarande av skärgården på naturens vilkor.

Länsstyrelsen i Södermanslän i Sverige samhällsplanerar för att naturvärden i skärgården ska bevaras. 198 områden har bevarandeplan genom Natura 2000.

Naturvårdsverket vill bevara skärgårdsområden i svenska skärgården.

För den skärgårdsälskande turisten finns på vissa öar små, enkla stugor att hyra. De är utan vatten och el. Gästen hämtar vatten i brunnen och eldar i spisen. Fåren betar och håller landskapet öppet.

Förvaltare finns som ser till att gästerna trivs.

I vår vackra skärgård finns några entusiastiska åretom boende. Får de människorna stöd för att fortsätta?

Har vi på Åland motsvarande planering till det som Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen, och Naturvårdsverket gör för att bevara omistlig levande skärgård?

SYLVIA SUNDSTRÖM,

KÖKAR