DELA

Resan mot livslång hälsa

WHO (World Health Organization) har i dagarna för första gången kommit ut med riktlinjer för fysisk aktivitet, skärmtid och sömn hos barn under fem år. Det handlar inte om moralkakor och pekpinnar, mer om faktabaserade råd för livslång hälsa och god kognitiv utveckling. Bland annat bör barn under två år inte tillbringa någon tid framför skärmar överhuvudtaget. Och barn mellan tre till fyra år bör tillägna minst 180 minuter om dagen åt fysisk aktivitet.

Riktlinjerna visar att barn under fem år måste tillbringa mindre tid framför skärmar och att vara stillasittande i sina vagnar – och istället få bättre sömn och ha mer tid för aktiv lek, om de ska växa upp till friska individer. Att uppnå god hälsa för alla innebär att göra vad som är bäst för hälsan redan från början, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Riktlinjerna ska underlätta för länder att ta fram egna program för att främja mer rörelse hos barn eller hjälpa personer som arbetar med att stödja föräldrar i dessa frågor. Både myndigheter och vårdnadshavare bör engagera sig, enligt WHO.

Det är WHO:s expertpanel som har arbetat fram de nya riktlinjerna. De utvärderade effekterna på unga barn som får otillräcklig sömn och som sitter framför skärmar eller fasthållna i barnstolar och barnvagnar. De granskade också bevis på fördelarna med ökad aktivitet.

Förbättrad fysisk aktivitet, minskad stillasittande tid och säkerställande av kvalitetssömn för unga barn förbättrar deras fysiska och mentala hälsa och välbefinnande samt hjälper till att förebygga barnfetma och sjukdomar senare i livet, säger Fiona Bull, programchef vid WHO.

Att man inte lyckats uppfylla nuvarande rekommendationer för fysisk aktivitet har lett till mer än fem miljoner årliga dödsfall globalt – över alla åldersgrupper.

För närvarande är över 23 procent av vuxna och 80 procent av tonåringar inte tillräckligt fysiskt aktiva. Om man etablerar hälsosam fysisk aktivitet och sömnvanor tidigt livet så formar det ens beteende upp i vuxen ålder.

Vad vi verkligen behöver göra är att ta tillbaka lek för barn. Det handlar om att göra en övergång från stillasittande tid till lektid, samtidigt som du skyddar sömnen, säger Juana Willumsen, som arbetar vid WHO:s avdelning för förebyggandet av icke smittsamma sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, cancer och diabetes, och är en del av styrgruppen som har tagit fram riktlinjerna.

WHO vill alltså att man byter den långvariga skärmtiden mot mer aktiv lek samtidigt som barnen får tillräcklig med sömn med god kvalitet. Dessutom vill de även se att vårdnadsinnehavaren ägnar sig åt läsning, berättande, sång eller pussel när det kommer till kvalitativ stillasittande tid – aktiviteter som är viktiga för barnens utveckling.

Om man tillämpar rekommendationerna under de första fem åren kommer det att bidra till barns kognitiva utveckling och livslång hälsa.

Åland har sedan drygt ett år ett idrottspolitiskt program, vilket i huvudsak ska bidra till ökad rörelse för alla åldrar på Åland. Programmet är ett levande dokument där givetvis nya riktlinjer som WHO:s även beaktas.

I vårt samhälle där såväl den fysiska och psykiska ohälsan ökar är det förebyggande arbetet mycket viktigt. Därför måste dessa vetenskapligt grundade riktlinjer tas på stort allvar både av myndigheter och politiker, men även av vårdnadshavare.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)