DELA

Resan har bara börjat …

Det torde vara ställt utom all tvivel att ett långsiktigt tänk i skärgårdstrafiken (åtminstone sedan 1980-talet då jag började följa den frågan närmare) har lyst med sin frånvaro. Regeringskonstellationer har under årens lopp varierat men någon samstämmighet i fråga om var, när och hur satsningar ska göras har inte funnits.

Min uppfattning är att breda politiska lösningar inte aktivt har sökts. Det är också en av anledningarna till att skärgården i dag är en eftersatt region vad gäller satsningar på trafik. Frågan är således inte ny med väl aktuell. I regeringsprogrammet ” Tillsammans för Åland” återfinns följande text

”Landskapsregeringen understryker vikten av att stora infrastrukturella investeringar bör ha en bred parlamentarisk förankring för att trygga en långsiktig samhällsutveckling.” Liknande skrivningar återfinns hos de tre ideutvecklingsgrupper som landskapsregeringen tillsatte i syfte att komma med rekommendationer för hur Åland på kort och lång sikt kan han utvecklas under och efter pandemin.

Det finns således en samstämmighet kring behovet av breda parlamentariska lösningar. Landskapsregeringen har därför formulerat en skriftlig förfrågan till alla partier som är representerade i lagtinget och en parlamentarisktgrupp kommer att tillsättas inom medlet av oktober i syfte att hitta samsyn kring tre huvudfrågor: säkerhetsstandard, finansiering och val av tunnelsträckning.

VERONICA THÖRNROOS C