DELA

Replik två till Anna Holmström

Anna frågar vad näringslivet har att vinna på egen åländsk beskattning?

Ett svar är att Åland kan anpassa och sänka vissa skatter.

Med åländsk skattebehörighet kan man tänka sig att låta vinster i bolag vara obeskattade tills de delas ut som dividender. Varför beskatta vinster som skapar trygghet, investeringsförmåga och soliditet i ett bolag.

Att sänka skatten på arbete eller momsen kunde t ex öka köpkraften och höja tillväxten i samhällsekonomin. Även en sänkning av skatten på gröna, hållbara investeringar är förnuftig politik.

Hur skulle Åland ha råd med detta?

Det finns olika sätt att mäta ett samhälles skattekraft och skatteintag.

Normalt brukar man mäta det i hur stor procent av BNP som staten tar in i skatter och avgifter. Det kallas skattetryck och uttrycks i procent.

I Finland (och på Åland) är skattetrycket 44,1%. Det betyder att när Finlands BNP är 205 miljarder tar staten in ca 90 miljarder i skatter och avgifter.

Med samma sätt att räknar för Åland med 1,1 miljarder i BNP bli det ca 0,5 miljarder i skatter och avgifter.

Ålänningarna betalar in betydligt mera skatter till staten än vad som klumpsumma och flitpeng ger tillbaka.

Rolf Granlund (Åf)