DELA

Replik till: Vad håller GHS på med?

I en artikel på svenska Yle berättar Oscar Ohlis, ordförande i Rengbågsankan r.f., om regnbågsflaggans betydelse och ställningstagande.

– För mig personligen, betyder det mångfald och respekt för mänskliga rättigheter, säger han.

Den italienska fredsflaggan är ett annat exempel på regnbågsflagga. Fredsflagga.

Att någon kan påstå sig vara övertygad om att dessa värderingar är i strid med de flesta föräldrars och hemmens värdegrund, är inget annat än okunskap om, och förlöjligande av, det samhälle vi lever i.

Det är beklagligt att skribenten anser att man först i vuxen ålder ska få ta ställning till ”olika ting och fenomen i samhället”. Som förälder kan vi ge våra barn karta och kompass för att navigera rätt på livets hav, men vi kan inte styra skeppet. För oss är karta och kompass just verktygen för att leva i ett inkluderande samhälle där alla får vara den de är.

Vi understryker skribentens ord ”klart att alla människor har lika värde”. Vi anser att våra barn har rätt att älska vem de vill, att vara den de är. Att lära sig att värdesätta alla människors lika värde, att inkludera alla människor, är viktigt för oss. Vi är övertygade om att kunskap om mångfald är förutsättningarna för ett blomstrande samhälle. Och kunskap kan man aldrig får för mycket av. Speciellt inte när det handlar om något så viktigt som detta.

Miina Fagerlund

Niclas Fagerlund

Jessica Wärnhjelm

Heidi Vuokko

Kalle Verho

Anna Kalman

Frej Heikfolk

Patricia Heikfolk

Ylva Westerberg