DELA

Replik till Tony Wikström i frågan om Ålands Radios kränkningar

Socialdemokraten och tillika medlemmen av programnämnden, Tony Wikström, uttalar sig i insändarspalterna i en fråga han som medlem av nämnden inte har någon insyn i på grund av frånvaro från nämndens möte den 27 maj.

I ärendet anhängigt min anmälan till programnämnden var församlingen helt enig – Ålands Radio gjorde fel då de sände avsnittet av ”Trosbekännelser” där grova fördomar om kortvuxna personer som ägnar sig åt tidelag framkom.

Skulle radioprogrammet i fråga ha publicerats fristående av programledarna skulle det inte kunna prickas för överträdelsen som det nu blev fällt för. Att värna om att våra landskapslagar efterföljs kan knappast klassas som avplattformering, som Wikström påstår.

Tony Wikströms ojande över att man nog borde få använda kränkande begrepp bara för att det används i populära barnsagor liknar mycket den vita kränkta medelåldersmannen som ojar sig över att man minsann inte längre får använda det gamla ordet för chokladboll.

Wikströms jämförelse med sagan om Snövit ter sig haltande i ljuset av den historiska behandlingen av kortvuxna individer som utnyttjats som slavar vid olika hov och cirkusar. De fråntogs sina mänskliga rättigheter och såldes med som handelsvaror. Detta historiska förtryck blandar han ihop med mytologiska dvärgar med magiska egenskaper som man skrivit om i sagor.

Wikström har väl inte glömt att samtidens politiska strömningar lett till flera fall av revidering av barn- och sagoböcker med förlegade stereotyper? Några exempel på detta är Pippi Långstrumps pappas titel i Astrid Lindgrens böcker, sekvenser från filmen ”Kalle Ankas jul” samt Tintin-böcker.

 

Wikström nämner ”yttrandefrihet” och verkar nästan glömma bort att denna inte gäller inom ramen av public service uppdrag. Sådan är lagen. Som tidigare lagtingsledamot och radiojournalist kan man tycka att det vore på sin plats att ha koll på att landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet reglerar vad man får säga och vad man inte får säga i offentligt finansierad radio.

Om nu Tony Wikström ogillar den aktuella lagparagrafen (6§1 mom. LL 2011:95) så mycket föreslår jag att han använder sin plattform inom socialdemokraterna för avskaffa ”principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet” som han i sin insändare ondgör sig så mycket för.

JANNIK SVENSSON, POLITISK SEKRETERARE FÖR OBUNDEN SAMLING