DELA

Replik till Stephan Toivonen

Replik till Stephan Toivonens insändare i Nya Åland 20.7:

Stephan Toivonen plockar ut företeelser och lösryckta statistiska uppgifter för att försöka konstatera att utländska män är farligare än andra. Jag anser att vi måste se på hela bilden. Den statistik jag och flera journalister i medier hänvisar till är från polisens egna kartläggningar och från BRÅ- Brottsförebyggande rådet- en svensk myndighet.

Det brukar räcka som säker källa. Att det just nu är rubriker kring övergrepp på festivaler är bra, det får igång diskussioner, men det betyder inte att de är fler än tidigare eller att det brottet är vanligare idag än tidigare. Vi kommer inte åt problemet med övergrepp genom att peka ut vissa grupper av män eller att fokusera på övergrepp som sticker ut.

Det är vardagsbeteendet vi ska fokusera på.

När det gäller anmälan så är det alla medborgares rätt, och som jag ser det en skyldighet att anmäla något som man tror är brottsligt. Och det är förbjudet att sprida grovt vilseledande och generaliserande påståenden om en viss folkgrupp. Sådana påståenden är till exempel att vissa folkgrupper är mer benägna att begå vissa brott.

Det är sedan polisen som bedömer om det är ett brott och faller under allmänt åtal. Det är skillnad på falsk angivelse om till exempel ett egendomsbrott. Det vi ville med anmälan är att polisen utreder om ST:s flygblad är ett brott, om det faller under allmänt åtal.

Att en förening inte kan marknadsföra en kandidat som feministisk om dennes åsikter inte sammanfaller med den definition som finns i föreningens stadgar torde vara självklart för de flesta.

Utifrån denna debatt torde det stå klart att det är viktigt för Stephan Toivonen att Åland ska akta sig för att välkomna folk från andra länder och speciellt från vissa. Det är beklagligt som jag ser det. Jag vill att ingen ska behöva känna att den inte är välkommen på grund av sitt ursprung.

Åland är ett öppet och välkomnande samhälle och består idag av 30 procent inflyttade. Jag tror att det är en av flera förklaringar varför det går så bra för Åland.

Med detta ser jag debatten som avslutad för min del.

Mia Hanström