DELA

Replik till Stephan Toivonen

I sin replik till Tony Wikströms insändare om desinformation påstår Stephan Toivonen att jag skulle tycka att ”läkare inte ska testa”. För det första skrev jag att testa är en uppgift för den medicinska forskningen (som bedrivs bland annat av läkare) men inte för lekmän.

För det andra är det jag skriver inte något jag ”tycker”, jag strävar framför allt att hålla mig till fakta. Att Stephan Toivonen skulle göra detsamma får jag tydligen vänta på.

KERSTIN KRONQVIST

LÄKARE (LIB)