DELA

Replik till signaturen Sårad obehörig vårdpersonal

Hejsan och jag ber verkligen om ursäkt om du och andra tog illa upp över min insändare. All vårdpersonal är väldigt viktig oberoende av behörighetsgrad naturligtvis även sjukskötare som inte alls togs upp i min insändare. Jag har själv arbetat som obehörig personal inom vården så jag vet hur viktig också den är. Problemet blir när så få behöriga finns på avdelningarna, då det innebär en stor stress på den behöriga personalen och att de får svårt att ta ut sin ledighet. Det är inte de obehörigas fel utan ett systemfel som jag berättade om i den föregående insändaren. Jag hoppas att du är en av de som kommer att fortsätta göra ett förtjänstfullt arbete inom vården oberoende av behörighetsgrad.

Problematiken som insändaren var oroad över är den allt hårdare belastningen inom vården och att så många väljer andra yrken. Alla arbeten är viktiga i vårt samhälle och jag beklagar om du också tyckte att det var dåligt med de konkreta exempel jag tog upp. Det var givetvis inte meningen som nedvärderande mot varken de som arbetar i butik eller som sekreterare. Det finns andra yrken och arbetsplatser dit vården tappar arbetskraft såsom till exempel Optinova, sjöfarten et cetera.

Alla yrken i vårt samhälle liksom alla individer är viktiga, men i min värld så måste lönerna upp i de kvinnodominerade yrkena där man vårdar eller/och utbildar människor. Den åsikten kommer jag alltid att stå för.

HENRIK LÖTHMAN

SOCIALDEMOKRATERNA