DELA

Replik till Rolf Granlund

Landskapet ”lånar” inte från pensionsfonden som Rolf Granlund hävdar och påstår att landskapets ekonomi därför inte är i balans. Granlunds resonemang ruckar inte det minsta på mina slutsatser att landskapets ekonomi högst troligt är i balans vid utgången av detta år. Den dramatiska förbättringen av resultaten i boksluten under regeringen Gunells tid pekar på detta.

Landskapet lånar inte från pensionsfonden utan kan enligt lag årligen ta ut upp till 75 % av pensionskostnaderna. Det är alltså inte alls som Granlund påstår fråga om lån utan om en lagstadgad rätt att föra över medel till landskapet. Det har alla regeringar också gjort åtminstone sedan år 2008. De två senaste åren har uttagen uppgått till knappa 60 % av pensionskostnaderna.

Landskapets pensionsfond uppgick år 2013 till 45 % av den beräknade pensionsansvarsskulden. Motsvarande siffra för finska staten är en pensionsfond som uppgår till 17 % av statens pensionsansvarsskuld. Åland står sig ganska gott vid den jämförelsen.
Karl-Johan Fogelström (s)