DELA

Replik till ”Realist, ej rasist”

”Realisten” har uppenbarligen lite föråldrade uppgifter i sin insändare.

Nuförtiden får alla nyanlända information om det samhälle de kommer till. Det inkluderar, familjeliv, sexuella normer och lagar med mycket mer.

Att hen sedan inte gör någon skillnad på alla som kommer hit utan menar att de som kommer alla har samma värderingar på grund av det samhälle de växte upp är ju en felaktighet.

Många som flyr till andra länder gör det ju just för att deras personligheter inte passar in i deras land. Det kan handla om människor med annan sexuell läggning, det kan handla om politiska flyktingar eller att de helt enkelt inte vill bli indragna i krigen som pågår där ofta unga män tvångsrekryteras. Men väldigt få flyr för att fortsätta samma förtryck de själva utsatts för.

Att sen säga ”Att inte erkänna att problem kommer att uppstå, förutsätter att man lever i aktiv förnekelse” kan stämma. Jag har aldrig sagt att det inte kommer att uppstår problem. Men att mena att vi inte kan lösa problem som uppstår är ju att totalt förneka att man kan ta sig igenom problem. Om inte våra välmående samhällen kan lösa dessa problem, vem skulle då kunna lösa dem.

Sen kommer det vanliga högerpratet om att strängare straff minsann ska hjälpa, men det har ju bevisats att de inte gör det. Det finns en orsak till att Finland, Norge och Sverige som satsar mer på rehabilitering än straff har en återfallsfrekvens hos brottslingar som är mycket lägre än till exempel i England och USA, där hårda straff utan rehabilitering länge varit normen.

Jag tror på att den nordiska modellen, som stått stark genom detta århundrade även kommer att klara den, trots allt, minoritet av flyktingar som kommer hit med fara för sina liv.

Den största utmaningen för vårt samhälle är fortfarande den ojämställdhet som den nyliberala politiken har skapat. Inte människor som kommer som flyktingar och där så gott som alla kommer att, som alla undersökningar visar, skapa jobb, betala skatter och växa in i samhället som goda medborgare.

Ser man på människor födda i ett land så är det, oberoende på var deras föräldrar är födda, väldigt små variationer mellan dem. Det är integrering, inte assimilering, och den får man genom att stöda dem som kommer hit.

Man måste helt enkelt lära sig att se alla människor som individer, inte som ”en grupp flyktingar”. Liksom du och jag är de alla mycket varierande människor med olika intressen och personligheter.

Jag vill avsluta med ett citat av Olof Palme från 1965, som fortfarande är väldigt sant.

”Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla.

Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen – på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken.”

Igge Holmberg (S)