DELA

Replik till pseudonymen ”Skattebetalare”

Tack till pseudonymen Skattebetalare för synpunkterna på den föreslagna fasta förbindelsen till Föglö. Jag delar din oro för den framtida ekonomin men vi har divergerande angreppssätt på vilka stimuleringsåtgärder som behöver vidtas för att uppnå samma eller högre BNP som tidigare.

Den som tror att vi med kortsiktiga lösningar råder bot på de långvariga effekterna för samhällsekonomin som pandemin direkt och indirekt åsamkat befarar jag missta sig grundligt. Det är bra att vara försiktig med sin egen och andras ekonomi men samtidigt ska man inte spara ihjäl sig utan använda tillgångarna med förnuft.

Näringsministern har genom olika stödpaket lyckats ganska bra dämpa de akuta följderna för företag och permitterade arbetstagare men nu behöver vi strukturella stödåtgärder från samhällets övriga sektorer. Det är här som de större infrastrukturella åtgärderna ska sättas in. Genom dessa ska driftsutgifterna minskas över tid i stället för att gå på i ullstrumporna som förr och bara vänta på att hjulen ska börja rulla igen. Det kommer de inte att göra utav sig själv. Vi är på väg in i en global recession, vare sig vi vill det eller inte. Hur djup den blir är svårt att sia om men den kan lindras genom stimulans för att vitalisera olika sektorer.

Alla sakkunniga är överens om att man inte kan låna pengar, än ytterst tillfälligt, för att säkra driften. Om driftsutgifterna är högre än intäkterna måste strukturella åtgärder vidtas för att uppnå balans eller kanske hellre ett utrymme för investeringar. Det är helt rätt att låna pengar till investeringar så länge man vet att de betalar sig över tid. De arbetstillfällen som skapas under etableringen är oerhört viktiga nu och ger även ökade skatteintäkter. Just nu kan finansieringsläget jämte ränteläget inte just bli bättre. Det bör också utredas om man kan få förhandsbesked om finansieringsstöd från fonderna inom EU. Ett samarbete med privata aktörer måste beaktas.

Syftet med din insändare förblev oklar för mig. För mitt vidkommande framstår den mer som ett inlägg för att skapa motsättningar och polarisering mellan olika intressen och befolkningen än vördnaden om ekonomin. Som du säkert vet så finns det skattebetalare också i skärgården och på landsbygden och många av dessa, inte sällan ensamstående kvinnor eller män, lever på existensminimum i eget boende eller på hyra med ganska enkel standard. De står inte på barrikaderna och ropar ut slagord i sina egna syften utan lever försynt på sin knappa inkomst utan stöd eller bidrag. De är också skattebetalare, inte att förglömma, precis som du och jag.

Slutligen måste jag rätta dig på en punkt. Den fasta förbindelsen till Föglö byggs inte för 531 föglöbor. Lika litet som Marsundsbron skulle ha byggts för 950 Eckeröbor eller Nya Godbyvägen för lika många boende i Godby. Alla dessa infrastrukturella investeringar har gjorts för alla ålänningar och gynnar alla samhällssektorer inklusive industri och näringsliv. Det är precis samma effekter man förväntas uppnå med den fasta förbindelsen till Föglö vilket ger helt nya möjligheter till logistisk system- och kostnadseffektivitet för skärgårdstrafiken med nya utgångspunkter till öst och väst.

Min avsikt i debatten är att få dig att övervinna dina rädslor som återspeglas i budskapet i din insändare. Låt oss våga tro på framtiden genom att höja blicken för att se till hela Ålands bästa!

RAINER JUSLIN (LIB)

LAGTINGSLEDAMOT

<”Byline tfn”>