DELA

Replik till Pettersson

Replik med anledning av Jörgen Pettersons kommentar om ja till nätkasseodling i skärgården. Det går inte att bedriva miljöanpassad fiskodling i nätkassar. Smutsvattnet måste fångas upp, kontrolleras och renas. Den möjligheten finns endast i bassänger med samlat utsläpp. Till exempel på land.

Det är inte fråga om huruvida fiskodling behövs. Det handlar om i vilken form fiskodling skall bedrivas. Hur skall ansvarstagande landbaserade odlingar med stora miljökostnader kunna konkurrera med odlingar som bedrivs utan minsta hänsyn till miljö och klimat? Dags att vakna!

JAN WESTERBERG
Pensionerad miljöchef