DELA

Replik till minister Hambrudd

Tack för snabbt svar i semestertider, minister Annika Hambrudd. Lagar, konventioner och styrdokument i all ära men de är inte mycket värda om inte fotfolket vet vad de ska söka efter och hur de ska hantera frågan. Eftersom hedersrelaterat våld och förtryck (hrv) är väsensskilt från våld i nära relationer behövs det ett annorlunda angreppssätt för denna problematik.

Jag skulle önska en mycket högre grad av riktad och konkret vidareutbildning i hrv direkt till yrkesgrupper inom socialtjänsten, polisen, brottsofferjouren, skolan, och inom hälso- och sjukvården, framför allt mödra- och barnrådgivningarna, skolhälsovården, studerandehälsan, preventivmedelsmottagningen, gynekologin och psykiatrin.

Jag skulle önska en vattentät handlingsplan för de fall där ett omhändertagande av den unga blir nödvändig (då till exempel hot om våld föreligger). Vi behöver bygga ett fungerande nätverk och samverkan mellan olika myndigheter och vi behöver opinionsbilda och synliggöra dessa nätverk så att utsatta ungdomar förstår att de de kan söka hjälp och stöd, var de kan göra det, och att samhället står på deras sida.

Vi kanske behöver en kartläggning över omfattningen av denna problematik, dels hur ofta ärenden som kan relateras till hrv ses inom berörda myndigheter, dels genom enkäter direkt till barn i övre högstadieåldern – gymnasieåldern. En sådan kan säkert initieras av landskapsregeringen.

Kanske etablerade föreningar som Feministparaplyet har intresse av att lyfta frågan? Kanske Högskolan på Åland kunde arrangera utbildningar i ämnet för att ge berörda yrkesgrupper konkret kunskap och stöd i att hantera ett svårt ämne?

Det finns mycket kvar att göra och det är viktigt att det görs. Hedersförtryck blir man inte av med bara genom att lagstifta och hänvisa till konventioner och jämställdhetsagendor.

ANETTE LEHTINEN