DELA

Replik till Mikael Staffas

Liberalernas Mikael Staffas skriver i tidningen om fiskevård på Åland. Det känns som om lagtingsledamoten har ett horn i sidan till Guttorp eftersom man kan uttyda att han anser att kostnaderna för att upprätthålla yngelproduktionen där är för hög. Staffas lyfter fram de lovvärda projekt som är på gång för att gynna naturlig lek, främst för gäddan.

Liknande projekt ska naturligtvis uppmuntras på andra håll på Åland då det långsiktigt är det absolut bästa att ha en naturlig reproduktion. Men att tro att dessa åtgärder kan göra att man kan lägga ner Guttorp är ett bevis på en skrämmande okunskap om sakernas tillstånd som jag trodde hade belysts tillräckligt under de senaste åren då jag och flera andra jobbade stenhårt för att rädda fiskodlingsanstalten från nedläggning.

Jag tar de viktigaste argumenten igen: utan Guttorp kommer havsöringsfisket att försvinna i det närmaste helt och hållet inom bara 4-5 år, sikfisket kommer att minska betydligt då de naturliga lekplatserna ramponerats av säl, gäddyngelproduktionen som till viss del sköts av duktiga privata aktörer skulle få problem att garantera fiskelagens beställningar.

På Guttorp finns en stor kunskapsbank samlad hos personalen, låt oss utveckla den tillsammans, med projekt som gynnar fiskevården och de naturliga lekområdena! Att vi kan ha denna resurs på Åland för en kostnad av drygt 1 000 euro om dagen (plus internhyran som är uträknad på ett obegripligt sätt) är för mig en låg kostnad för att kunna vidmakthålla fiskbestånd som såväl turistföretagare, yrkesfiskare och vanliga ålänningar är betjänta av.

MIKAEL LINDHOLM (C)