DELA

Replik till Martin Nilsson

Svar till Martin Nilssons fråga om hur Högskolan på Åland “kan vara behjälpliga i arbetet med att återuppliva och därigenom sätta kraftvärmemotorn i hållbar energiproduktion” (18 juli 2019):

Martin, roligt att du är intresserad av ett samarbete med Högskolan på Åland. Och projekt kring hållbara tekniklösningar är alltid spännande. Du är välkommen att ta kontakt i början av läsåret för en mera djupgående diskussion kring dina planer och högskolans möjligheter att delta.

BENGT ENGLUND
VICEREKTOR, HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND