DELA

Replik till John Holmbergs blöta filt

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare, som passerar Åland enligt resans längd. Avgiften blir i storleksordningen 10-20 cent för en passagerare mellan Tallinn och Stockholm.

Holmberg inleder med påpekandet att jag och han ”har olika syn på det mesta”. Nå jag tror faktiskt att detta är min första replik mot Holmberg, vilket torde visa att jag har liknande syn i många av de ekonomiska frågor, som han ju skriver om. Sedan skriver jag om många ämnen, och där finns nog många där vi har olika syn.

Sedan beskriver Holmberg fördelarna med skattegränsen och vad som skulle hända om vi tog bort den. Och använder begreppet ”en väldigt blöt filt”.

Men varför beskriva detta skräckscenario? Är det inte detta som kallas halmgubbe? Att insinuera att jag skulle vara emot skattegränsen och sen beskriva hur viktig den är.

Tvärtom var jag väldigt tydlig i min insändare där jag skrev: ”anser jag att skattegränsen bör bibehållas.”

Nå, jag hade ju påmint om Holmbergs filt i min insändare, men i lagtingsdebatten användes den om avgiften om 10-20 cent. Nu skrev Holmberg: att ”10-20 cent per passagerare skulle belasta verksamheterna rejält”.

Enligt uppgift lär det finnas en passageraravgift om 70 cent i Åbo och 2 euro i Helsingfors. Som nationalekonom kan jag då inte förstå varför en mindre avgift på Åland då skulle kunna belasta verksamheten så rejält.

Sedan gläder sig Holmberg över satsningarna vid Ålands golfklubb, Pommerndockan konstgräset vid WHA och så vidare, som gör Åland intressantare som destinationsland. Må så vara, men tanken med avgiften om 20 cent var att den skulle kunna kompensera företag för administrativa kostnader på grund av den nödvändiga skattegränsen. Och förhoppningsvis på detta sätt kunna öka exporten, som ju stampat på stallet de senaste åren. Likt hela Åland ekonomi för övrigt. De åtgärder, som Holmberg räknar upp kan inte kompensera småföretagarna, vilket var syftet med den lilla avgiften.

Så även om Holmberg inte har några rederiaktier så verkar inte han eller liberalerna bry sig så mycket om småföretagarnas skattegränsproblem utan ser enbart till rederiernas bästa. Vi från Åländsk Demokrati vill sätta Åland först, och rederierna på silverplats.

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI