DELA

Replik till Jan Grönstrand

Jan Grönstrand anser att mycket är åt skogen då det gäller underlaget för tunnelprojektet som tagits fram av ett privatägt företag. MKB:n är värdelös och kostnadskalkylerna oseriösa, enligt Grönstrand som fördjupat sig i materialet och gjort egna beräkningar, som till skillnad från företagets felaktiga i enlighet med vad Grönstrand hävdar, är riktiga. Det är alltid bra med kritiska röster för att ytterligare granska underlaget och vid behov justera det så att materialet är så rättvisande som möjligt när slutliga beslut ska fattas.

Grönstrand anser att litenheten inte motiverar infrastruktursatsningen, lika litet som det skulle medföra förbättrade kommunikationer mellan öst och väst. Det kan man kanske tycka olika om utifrån de värderingar man lägger in i bedömningen. Jag tror att Grönstrand å sin sida och jag från min utgår ifrån olika verkligheter, med all respekt för det.

Det måste ändå tillstås att jag inte är ensam om att tycka att en tunnel till skärgården skulle resultera i den tillväxt som nu så starkt efterlyses i det åländska samhället. Inom vår regering, åtminstone vid tidpunkten då regeringsprogrammet tecknades, finns en majoritet som anser att förslaget om tunneln är något att jobba vidare på. I regeringsprogrammet, som tillsvidare inte är reviderat, står att läsa följande: ”Landskapsregeringen avser att bygga en tunnel till Föglö. En utredning inleds som särskilt tar i beaktande säkerhetsaspekter och finansieringsmöjligheter och som utgör beslutsunderlag för landskapsregeringen. Projekt östra Föglö förbereds som en naturlig fortsättning på tunnelprojektet.”

I nuvarande lagting finns, vad jag erfar, endast en handfull ledamöter som under nuvarande förutsättningar inte förespråkar en tunnellösning för att utveckla infrastrukturen på Åland. De övriga har tillsvidare och preliminärt låtit sig övertygas av de presentationer och det underlag som det privata alternativet redovisat så här långt. Jag har lika och full respekt för Grönstrands kritiska hållning som jag har respekt för dem som valt att tro på att en tunnel i skärgården är något att ta seriöst på.

Då det gäller behovet av att successivt förnya flottan är Grönstrand och jag överens om. Det ena utesluter inte det andra och en tunnel täcker inte alla behov men ger förutsättningar till nya möjligheter och lösningar. Vi jobbar mot samma mål men våra (sjö-)vägar är olika.

RAINER JUSLIN (LIB)

LAGTINGSLEDAMOT OCH SKÄRGÅRDSBO