DELA

Replik till Holmberg

Igge Holmberg förundrar sig över hur Åländsk Demokrati funderar, då jag lämnade in en motion till Stadsfullmäktige om att Mariehamns stad, som ett alternativ och som ett föredöme kunde hjälpa organisationer, som hjälper flyktingar i eller i närheten till deras hemländer. Inledningsvis med förslagsvis med 50 000 euro.

Han ansåg att dagen var dåligt vald. Men motioner måste lämnas in de dagar då det hålls fullmäktigemöten. Om jag skulle beakta läget i Syrien skulle nog, tyvärr, många dagar vara dåliga.

Ledamot Holmberg betvivlar också att det skulle vara möjligt att hjälpa i detta kaos. I motionen skrevs därför ”i eller i närheten till deras hemländer”.

Vi känner alla till den svåra flyktingsituationen i världen. Numera så är det dock accepterat att man kan hjälpa flyktingarna på två sätt. I närregionen eller genom att ta emot flyktingar.

Även Röda korset i Sverige vädjar om hjälp på plats via annonser i dagspressen. För 248 kronor kan man betala för ett matpaket för en månad för en familj. Vi vet ungefär vad vi får för 24 euro i Mariehamn.

Vi från Åländsk Demokrati föredrar att flyktingar hjälps i närregionen och därför lämnade jag in motionen till Mariehamns stadsfullmäktige, och hoppas på en positiv behandling.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati