DELA

Replik till Högskolan

Ansvariga för Teknik och sjöfartsutbildningar vid Högskolan på Åland lyfte i en gemensam insändare värdet att behålla Mariehamns Energis avställda kraftvärmemotorn för utbildningsprogrammen inom teknik. Eftersom jag själv har engagerat mig i frågan om motorns bevarande och möjliga framtida användning är det för mig positiv läsning att få flankstöd från ansvariga för teknikprogrammet vid Högskolan på Åland.

Jag har själv för avsikt att återuppliva den aktuella cirka 250 000 kilo tunga 18-cylindriga Wärtsilä 46:a motor med tillhörande utrustning för kraftvärmeproduktion för att återigen sätta anläggningen i produktion av förnybar fjärrvärme- och elektricitet.

Det är nämligen så att med rätt enkla medel går anläggningen att ställas om för att drivas med förnybart bränsle. Efter att under Almedalsveckan i Visby, Gottland kommit i kontakt och talat med ”tunga” svenska aktörer inom kraftvärmeproduktion så visar det sig att det finns substans i min vision och därav orsak att jobba vidare med att finna lämpligt förnybart bränsle som gör att det återigen går att få en lönsam energiproduktion från anläggningen som lär vara i riktigt god kondition.

Att kunna återbruka en befintlig anläggning i framtidens nya energisystem på Åland är klokt ur hållbarhets-, ekonomiska- och kunskapsperspektiv då Högskolan och Åland kan dra stor nytta av att ta fram strategier för hur en äldre dieseldriven kraftvärmemotor kan integreras i ett framtida förnybart energisystem.

Så därför ställer jag frågan till ansvariga för teknikprogrammen vid Högskolan på Åland på vilka sätt Högskolan kan vara behjälpliga i arbetet med att återuppliva och därigenom sätta kraftvärmemotorn i hållbar energiproduktion?

MARTIN NILSSON (S)