DELA

Replik till Harry Jansson

Inför folkomröstningen i Sund skickade Åländsk Center och Obunden samling ut flygblad till alla invånare i Sund med rubriken Sundsbo – Vill du bli Finströmare? Utskicket väckte uppmärksamhet, med rätta. Vem som än skickade ut det bladet (vilket också var föremål för debatt) kan knappast mena att man jobbar för frivilliga reformer.

Vad kommunreformen handlar om är inte om Sundsbor ska bli Finströmare, eller Jomaliter. Sundsbor förblir sundsbor, hemma kommer att fortsätta vara hemma. Också med en ny kommunal organisation.

Vad kommunreformen handlar om är att större och starkare kommuner ger bättre service. En administrativ reform som gör att Ålands kommunala fält också i framtiden kan leverera. En starkare grund att stå på. Hur skapar vi organisationer som kan svara mot medborgarnas berättigade krav på valfrihet, hög kvalitet och rättssäkerhet? Dessa förväntningar kommer inte att minska. Trenden i både Sverige och Finland är tvärtom att den ökar, vilket också tydligt framgår ur kommunutredarnas pinfärska rapporter.

Med vänlig hälsning,

WILLE VALVE (MSÅ)