DELA

Replik till Glenn Koskinen

Det finns inga snabba lösningar. I fredagens Nya Åland saknar Glenn Koskinen narkotikadebatten. Jag har följt och deltagit i narkotikadebatten i 20 år, först som fältare och efter 2003 som politiker. Narkotikadebatten dyker upp vart fjärde år i valtider men jag ser inte Glenn Koskinen som den stora upplyftaren av frågan mer än att Glenn deltar i debatten.

Däremot är narkotikapolitiken en komplex fråga. För 9 år sedan gick landskapsregeringen in för projektet ”rensa Åland ” som jag faktiskt föreslog i den parlamentariska gruppen jag då satt med i. 2008 lade man ner det och avslutade projektet.

För fyra år sedan så var den stora efterfrågan på en drogsamordnare, då startades projektet ”vision nolltolerans ”.

Även polisen har startat upp ungdomspolisverksamheten som är en del i arbetet om narkotikafrågan. Polisen lyfte upp narkotikafrågan som en extra prioriterad del i 2015 års verksamhet. Narkotika- och ungdomsfrågor finns också som prioriterade områden för 2016 med bland annat en utökad satsning på ungdomspolisen.

Det här är en fråga som jag är engagerad i och bryr mig om. Jag vill, som säkert även Koskinen vill, få bort narkotikan från Åland. Men jag ser inga snabba lösningar utan vi måste verkligen se brett och långsiktigt på denna komplexa fråga. Jag ser inte längre några snabba lösningar utan ett långsiktigt arbete med attityder och ett bra kommunalt förebyggande arbete.

Så bästa Glenn Koskinen – engagerade i lagtinget finns.

Däremot kanske debatten inte så ofta förs i lagtinget, utan det görs i det tysta genom att till exempel våga satsa på utökade resurser inom gymnasialstadiet eller polisen. Kom gärna med synpunkter och ideér till lagtingsledamöter så ser du nog engagemanget. Jobbar vi gemensamt i denna fråga så når vi bättre resultat än att anklaga varandra. Engagemang i denna viktiga fråga behövs hela tiden inte bara vart fjärde år.

Göte Winé (S)