DELA

Replik till Emma Harald

I Nyans ledare ”Använd din röst” skriver Emma Harald att jag inte skulle hålla mig till min egen linje och att detta gör det svårt för väljaren. Som exempel tar hon förslaget till samtyckeslagstiftning. Men jag kan inte hålla med henne.

Emma Harald skriver: ”I tisdagens debatt var han ’självklart för’, med vissa förbehåll för vad som är tecken på samtycke.” Detta stämmer. Jag inledde med att tydliggöra att jag ser samtycket som en självklarhet, och fortsatte med att jag tycker att det är bra att man går från att kräva ”våld” för att det skall klassas som våldtäkt. Det finns situationer där kvinnan blir helt paralyserad, eller där hon inte är i en situation där hon inte kan försvara sig, eller att hon är för ung för att kunna ge ett godkännande.

Men jag framförde mina dubier kring ”samtycket”. Jag nämnde att advokatsamfundet i Sverige också är tveksamma till detta. Detsamma gäller Lagrådet i Sverige. Jag frågade mig hur man kan bevisa detta. Jag illustrerade det med att fråga om mannen borde ha ett papper med sig. Som då kan undertecknas före eller efter.

Tänkt er situationen att en polis ringer en man och informerar honom om att han blivit anmäld för våldtäkt och kvinnan hävdar att han inte fått samtycke. Hur skall han kunna bevisa det?

Jag sade att man kan få uppfattningen att många tror att problemen är lösta om vi får en samtyckeslag, men vi måste minnas att av 1 000 våldtäktsanmälningar i dagens läge ställs drygt 70 procent inför domstol, men mindre än 20 procent blir dömda. Redan nu har vi alltså stora problem med bevisbördan och en stor resursbrist inom polisen.

Emma Harald ”bevisar” sedan att jag inte håller linjen med ”I Nyans kandidatintervju kryssar han också för att han är ’delvis emot’ en samtyckeslagstiftning”.

Jag ser inget problem mellan ”självklart för” och ”delvis emot”. Det var ju exakt det jag förklarade. Alternativet var ”delvis för”. Men när jag ser begreppen så förstår jag att det beror på hur man tolkar dessa begrepp. För mig innebär ”delvis emot” emot att jag till större delen är för men till ”en del” är emot. ”Delvis emot” kan användas redan om man är några procent emot. Medan ”delvis för” innebär att jag endast delvis är för. Egentligen ganska enkelt, men man kan även tolka det som en nyanserad beskrivning av ”för” eller ”emot”. Harald kanske läser kanske ”delvis emot” som ”huvudsakligen emot”?

Och om alternativen varit ”huvudsakligen för” och ”huvudsakligen emot” så hade jag valt ”huvudsakligen för”. Men som alternativen nu var utformade så anser jag att både ”självklart för” och ”delvis emot” täcker in den beskrivning, som jag gav ovan.

Jag kan avslutningsvis påpeka att det inte var lätt att fylla i alla gallupar. Ibland svängdes svaren så att i det som i ena gallupen var till höger så blev till vänster i den andra. Och ibland använde man sig av negationer för att helt ändra innebörden. Och som sagt, är ”delvis emot” kan vara mer positivt än ”delvis för”.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Påståendet i kandidatintervjun var ”Finland ska införa en samtyckeslagstiftning”.

Alternativen var: ”instämmer helt”, ”instämmer delvis”, ”kan inte ta ställning”, ”delvis emot” och ”helt emot”.

Stephan Toivonen valde ”delvis emot”.

Jag har svårt att se hur ”delvis emot” också kan betyda ”självklart för”, men både Stephan Toivonen och var och en av hans väljare är fri att göra sin egen tolkning.

EMMA HARALD